include

Îndemn de a include noțiunile despre diversitatea umană și nevoile în continuă schimbare ale oamenilor în practica de arhitectură pentru a transforma, în timp, accesibilitatea și incluziunea în părți firești ale procesului de proiectare.

include

Encouragement to include notions related to human diversity and people's ever-changing needs in architectural practice in order to make accessibility and inclusion natural parts of the design process.